KONSULTING I ROZLICZENIA PROJEKTÓW
ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA I SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W ZAKRESIE ODZYSKU ENERGII
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z EKSPORTEM
WDRAŻANIE SYSTEMÓW ERP DLA BUDOWNICTWA
>


 1. PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIA INWESTYCJI, KONSULTING


  • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

  • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kontraktowej dla potrzeb zmian kontraktowych i roszczeń w celu podwyższenia wartości kontraktu dla Wykonawców oraz wprowadzenia zmian dla rozwiązań o niższych kosztach realizacji.

  • Studia wykonalności, biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe.

  • Analizy potoków (ruchu) dla projektów komunikacyjnych.

  • Rozliczenia kontraktów budowlanych i projektów inwestycyjnych.

  • Kosztorysowanie