KONSULTING I ROZLICZENIA PROJEKTÓW
ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA I SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W ZAKRESIE ODZYSKU ENERGII
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z EKSPORTEM
WDRAŻANIE SYSTEMÓW ERP DLA BUDOWNICTWA
>


  1. ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA I SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W ZAKRESIE ODZYSKU ENERGII ORAZ POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ:


    • małe elektrownie wiatrowe,

    • biogazownie rolnicze i wysypiskowe,

    • pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

    • pozyskiwanie energii z biomasy

Usługi obejmują pomoc w zakresie koordynacji czynności administracyjnych i w pozyskaniu projektu.